Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin,  họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).Triển khai dự án ERP tốt nhất gồm những công đoạn nào?

Phương pháp tham mưu hiện đại về triển khai hệ thống ERP tốt nhất bao gồm các bước sau:
  1. Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo.
  2. Liên hệ với các khách hàng đã khai triển dự án ERP tốt nhất hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tham vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công.
  3. Đào tạo những người dùng chính, cán bộ nghiệp vụ mấu chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP tốt nhất.
  4. Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng.
  5. Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình cho dự án ERP tốt nhất mà khách hàng đã nắm vững.
  6. Tham mưu cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu đổi thay qui trình trong hệ thống ERP tốt nhất chuẩn.
Chi phí đầu tư cho một hệ thống ERP tốt nhất?

Việc đầu tư hệ thống ERP tốt nhất rất khác so với phần mềm hoạt động đơn lẻ, ước tính đầu tư cho  hệ thống ERP tốt nhất bao gồm:
  • Chi phí đầu tư phần cứng, cơ sở hạ tầng, truyền thông (như máy tính, hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ…);
  • Chi phí bản quyền (gồm việc mua cho các máy tính, máy chủ, các phần mềm nhà cung cấp ERP tốt nhất yêu cầu, thường là hệ quản trị dữ liệu);
  • tổn phí trả cho nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất .
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phải trả một số phí như uổng tham mưu ban sơ nếu thuê tham mưu hệ thống riêng, hoài đào tạo nảy khi có sự đổi thay nhân sự trong quá trình triển khai, uổng phát sinh thêm trong quá trình vận hành, uổng bảo trì & nâng cấp ERP.

ERP: Chọn giải pháp “nội” hay “ngoại”?

Phần mềm EPR tốt nhất ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, phần mềm ERP tốt nhất ngoại ăn khớp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hành.

Phần mềm ERP tốt nhất ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể lại không phù hợp. Cụ thể, để vận dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể ứng dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hành theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính vẹn toàn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP tốt nhất.

Tuy không đầy đủ qui trình như phần mềm ERP tốt nhất ngoại,  phần mềm ERP tốt nhất nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng áp dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang ứng dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống phần mềm ERP tốt nhất nội.

Xét về mặt giá cả, phần mềm ERP tốt nhất ngoại có giá cao hơn nhiều lần so với phần mềm ERP tốt nhất nội. Các phần mềm ERP tốt nhất nội có giá mềm dẻo và linh hoạt hơn trong việc đưa ra các gói sản phẩm và việc thực hành khai triển theo từng module.

Xem thêm: